ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 13, MLÁDÍ 135 pod patronací velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice, pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky a za podpory Městské části Praha 13 vyhlašuje

 

XVII. ročník celostátní soutěže v anglickém jazyce

 

SEND A POSTCARD

(pokračování soutěže videopohlednice z mého města)

 

Soutěžní snímky se již nezasílají poštou!
(více – viz. Uzávěrka)

 

Soutěž je určena žákům 1. – 9. tříd všech typů základních škol a studentům odpovídajících ročníků víceletých středních škol

 

Úkolem soutěžících je natočit v angličtině krátkou video pohlednici, ve které představí místo, ve kterém žijí.

 

kategorie skupin/jednotlivců

První kategorie: skupiny/jednotlivci 1. – 3. ročník ZŠ

Druhá kategorie: skupiny/jednotlivci 4. a 5. ročník ZŠ

Třetí kategorie: skupiny/jednotlivci 6. a 7. ročníků ZŠ

Čtvrtá kategorie: skupiny/jednotlivci 8. a 9. ročníků ZŠ

Třetí a čtvrté kategorie platí také pro studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

 

PRAVIDLA:

Snímek musí být namluven soutěžícími v angličtině. Následující délky snímků platí pro jednotlivé kategorie skupin i jednotlivců (minimální délka limitu musí být splněna, titulky se do časového limitu nezapočítávají): 

pro obě I. kategorie - od 2 do max. 4 minut
pro obě II. kategorie - od 2 do max. 4 minut
pro obě III. kategorie - od 3 do max. 5 minut
pro obě IV. kategorie - od 4 do max. 6 minut

Soutěžní porota toleruje překročení časového limitu snímku o 30 vteřin. Při překročení tohoto maximálního časového limitu bude za každých 10 vteřin navíc odečten z celkového hodnocení jeden trestný bod. Do časového limitu se nezapočítávají titulky. 

Při nedodržení pravidel, minimální délky snímků (minimální délka snímku musí být dodržena) nebude možno snímek zařadit do soutěže..

 

Uzávěrka:

Soutěžní snímky nahrajte na YouTube a zaregistrujte do konce března 2018.
Registrace a přihlášení snímku zde. Soutěžící zde najde i návod, jak video nahrát na YouTube a jak snímek zaregistrovat.
Odkaz na pravidla k vytváření videí, kde se dočtete pravidla a kategorie pro soutěž Video pohlednice z mého města i pro soutěž Videopísnička, včetně základních hodnotících kritérií.
Odkaz na video soutěž Videosong a Videopostcard.


Základní hodnotící kritéria:

Soutěžní porota hodnotí hlavně OBSAH, NÁPADITOST, JAZYK (srozumitelnost, výslovnost, mluvnickou správnost, bohatost slovní zásoby), EFEKTIVITU VYUŽITÍ JAZYKA (kolik mluveného slova snímek obsahuje), EFEKTIVITU VYUŽITÍ VŠECH SOUTĚŽÍCÍCH V KATEGORIÍCH SKUPIN (efektivita využití potenciálu soutěžících ve skupině, tj. do jaké míry se jednotliví soutěžící na snímku podílí), CELKOVÝ DOJEM, TECHNICKÝ DOJEM.

Filmařská forma a technická kvalita nejsou hlavními kritérii při hodnocení snímku. Dostatečná kvalita zvuku je však nutná pro srozumitelnost mluveného slova. Mluvené slovo by nemělo být přehlušené případnou doprovodnou hudbou nebo okolními zvuky.
Soutěžící by měli být hlavně scénáristy, herci a režiséry svých snímků. S přípravou soutěžícím jistě pomohou učitelé angličtiny a v kategorii jednotlivců třeba i rodiče. Kameraman by měl být někdo, kdo má alespoň základní zkušenosti s natáčením videokamerou.
Soutěž motivuje k výuce angličtiny, podporuje rozvoj komunikativních dovedností v jazyce, tvůrčí nadání žáků i učitelů, žáci se učí řešení problémů, rozvíjí týmovou spolupráci. Soutěž pomáhá rozšířit použití video techniky jako jazykové učební pomůcky a přispívá ke zkvalitnění výuky jazyků na školách v České republice.

 

MOŽNÉ CENY:

Anglické knihy, učebnice, slovníky, časopisy, výukové materiály, a elektronika. Na přelomu dubna a května 2018 bude na webové stránce soutěže zveřejněna výsledková listina. Autoři vítězných snímků budou pozváni na slavnostní vyhlášení vítězů s udílením cen, které se uskuteční přibližně v polovině května 2018 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR v Praze.

 

ČTĚTE

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY, TIPY, TRIKY A DOPORUČENÍ K NATÁČENÍ naleznete ZDE

 

DALŠÍ DOTAZY

pište zde

 

Děkujeme všem sponzorům za ceny věnované do soutěže, finanční prostředky a podporu.

Autoři a organizátoři soutěže: Mgr. Norbert Tlustý a PhDr. Doubravka Matulová ve spolupráci s dalšími vyučujícími angličtiny na ZŠ, Praha 13, Mládí 135.

 

British council 75 years of cultural relations CK Kristof OXFORD R&R
LINGEA MŠMT
CAMBRIDGE MACMILLAN DIS MEDIA ÚMČ Praha 13
Video pohlednice z mého města